2021 Kurumsal Etik Trendleri Raporu

Türkiye’nin en itibarlı kurumlarına sunduğu kurumsal etik süreç danışmanlığı, etik hat ve raporlama hizmetleriyle sektörün lider markası olan Remed Etikhat, kurum içinde dürüstlük ve hesap verebilirlik kültürünün teşvik edilmesine destek oluyor. İş hayatında etik dışı davranışların önlenmesi ve kurumlarda etik kültürünün pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen kurumsal eğitimlerle, bütün paydaşlar nezdinde iş etiği farkındalığı yaratmayı amaçlıyoruz.

Remed Etikhat, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu bir şekilde tasarlanan iş akışlarıyla, hem kurumun hem de paydaşların gizliliğini koruyarak, iş etiğine aykırı davranışlara ilişkin bildirimleri tarafsız ve bağımsız olarak yönetiyor.

2021 yılı Remed Etikhat Kurumsal Etik Trendleri Raporu, yıl boyunca perakende, üretim, hızlı tüketim, hizmet sektörlerinde ve grup şirketlerinde faaliyet gösteren kurumların paydaşları tarafından iletilen bildirimlerin analizi sonucunda hazırlanmıştır.

Bu çalışmanın şirketinizin etik ve uyum yönetim sürecinde sizlere fayda sağlamasını dileriz.

Remed Etikhat

Bildirim Kanalı

2021 yılının tamamında yapılan bildirimlerde iletişim kanalı olarak %45,05 ile telefon ilk sırayı aldı.

Telefon ile yapılan bildirimleri, %36,4 ile web bildirimleri izlerken, %18,55 ile e-posta bildirimleri üçüncü sırayı aldı.

Kimlik Beyanı

2021'de bildirimde bulunanların %24,3'ü kimliklerini açık bir şekilde paylaşırken, geri kalan %75,7'lik kesim ise kimlik bilgilerinin anonim kalmasını tercih etti.

Bildirim Konuları

2021 yılında aldığımız bildirimlerin konu başlıklarına bakıldığında, çalışma saatleri ve izin hakları %18,78 ile ilk sırayı aldı.

İkinci sırayı %17,25 ile ayrımcılık alırken, üçüncü konu başlığı %14,68 ile psikolojik taciz oldu.

Sektörel Dağılım

2021 yılında yapılan bildirimlerde %35,06 ile ilk sırayı perakende sektörü aldı.

Perakende sektörünü %26,98 ile üretim sektörü izlerken, bu dönemde en az bildirim %8,13 ile grup şirket çalışanları tarafından gerçekleştirdi.

2021 Yılına Genel Bakış

Remed Etikhat'ı En Çok Perakende Sektörü Çalışanları Kullanıyor

Bildirim sayısının sektörel dağılımına baktığımızda 2020 yılında olduğu gibi, 2021 yılında da en fazla bildirimin perakende sektöründe yapıldığını görmekteyiz. Perakende sektörünü ise sırasıyla üretim, hızlı tüketim, hizmet ve grup şirketleri takip ediyor.

Bu Yıl da Bildirimler En Çok Telefonla Yapıldı

2021 yılında, bir önceki yılda da olduğu gibi, yine en fazla kullanılan bildirim kanalı telefon oldu. İkinci sırada web ve son olarak da e-posta kanalıyla bildirim yapıldı.

Sadece % 24,3 Kimliği Açık Bir Şekilde Bildirimde Bulundu

Bildirim yaparken kimliklerini gizli tutanlar 2020 yılında ve daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da %75,7 gibi yüksek bir orandaydı. 2021 yılında bildirim yapan çalışanların sadece %24,3'ü kimliklerini açık bir şekilde paylaştı.

En Fazla Bildirim "Çalışma Saatleri ve İzin Hakları" Konusunda

2021 yılında 580 bildirim ile "Çalışma Saatleri ve İzin Hakları" ile ilgili konular en çok bildirim alınan başlık oldu. 2020 yılı istatistiklerine bakıldığında en fazla bildirim gelen beş başlık içinde “Psikolojik Taciz” 592 bildirim ile birinci sıradayken, 2021 verilerinde ise aynı başlığın 460 bildirim ile üçüncü sıraya gerilediğini görüyoruz.