ჩვენთან  გაზიარებული ინფორმაცია Remed Ethicsline– ის საშუალებით ინახება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის წესდებისა და  კანონმდებლობის შესაბამისად. თქვენი ვინაობა ან პირადი ინფორმაცია არ გაუზიარდება თქვენს კომპანიას ან მესამე პირს თქვენი თანხმობის გარეშე. თქვენი შეტყობინება ან საჩივარი  თქვენი კომპანიის ეთიკის კომიტეტს თქვენი თანხმობით გაეზიარება. ყველა თქვენს ინფორმაციას მართავს Remed Ethicsline, კომპანია, რომელიც თქვენი ორგანიზაციისგან სრულიად დამოუკიდებელია.

თქვენგან შეტყობინებებს პასუხობენ Remed Ethicsline- ის ექსპერტები. იგი ეცნობება უფლებამოსილ კომიტეტს ან თქვენი კომპანიის მიერ განსაზღვრულ პირებს იმავე დღეს. თქვენი კომპანიის პასუხები უწყვეტი და საიმედო საკომუნიკაციო არხის შექმნას უზრუნველყოფს ჩვენი სისტემის წყალობით, შეგიძლიათ დარჩეთ ანონიმური და დაიცვათ თქვენი შეტყობინების რეპუტაცია. იმისათვის, რომ შეძლოთ თვალყურის დევნება, გააკეთეთ შენიშვნის მითითების ნომერი და პაროლი.

Remed Ethicsline შეგიძლიათ მთელი ნდობით გამოიყენოთ.