რეპუტაციის მმართველს
მხარში დაუდექით
ფინანსური დანაკარგი
შეამცირეთ
ნორმდარღვევებს
წინ აღუდექით

Remed Ethicsline რა არის? 

Remed Ethicsline - ეს არის შეტყობინების მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი ხაზი, სადაც ბიზნეს გარემოში გამოვლენილი შეუსაბამობების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება შეიძლება პირადობის განცხადების მოთხოვნის გარეშე.

წესებისა და ნორმების დარღვევის გამომჟღავნებıs 43%-ის ფლობა.
ნორმების დარღვევის გამომჟღავნება 24 თვიდან 12 თვეზე შეიძლება დავიდეს.
ნორმების დარღვევის ფინანსური ზარალი 50 %-მდე მცირდება.
* ACFE 2024 ანგარიშის მიხედვით

მომსახურება

ეთიკის პროცესის კონსულტაცია

ეთიკური პრაქტიკის ეფექტურობა იწყება ბიზნესის და ქცევის წესების შემუშავებით. როგორც Remed Ethicsline, ჩვენ გთავაზობთ კონსულტაციას ეთიკური კოდების დანიშვნის, ეთიკის კომიტეტის შექმნისა და გამოძიების პროცედურის მომზადების შესახებ.

შეტყობინებების მიღება

Remed Ethicsline-ს ხელმძღვანელობს და კომპანიას ეკონტაქტება ტელეფონით, ელ.ფოსტით და ვებ – გვერდის არხებით, 24/7 რეჟიმში. შეტყობინებები მიიღება და იმართება სათანადო სიფრთხილით გლობალური კონფიდენციალურობის და პერსონალური მონაცემების დაცვის პრინციპების შესაბამისად.

დაჯგუფება

Remed Ethicsline თქვენს კომპანიას უზრუნველყოფს ადვილად გამოსაყენებელი და რეგულირებადი ანგარიშგების პროცესით. ყველა არხიდან შეტყობინებები ეგზავნება დაწესებულების უფლებამოსილებას იმავე დღეს. ასევე შესაძლებელია კომუნიკაციის შენარჩუნება იმ შემთხვევებში, როდესაც პირადობა არ არის გამოცხადებული.

რატომ Remed Ethicsline?

ნორმების დარღვევის შემთხვევაში ფინანსური რისკებისგან იცავს.
ნორმების დარღვევის გამომჟღავნების ყველაზე ეკონომიური მეთოდია.
პერსონალის მოტივაციას ზრდის.
პერსონალის ფირმისადმი დამოკიდებულებას ზრდის.
ფირმის ღირსებას იცავს.
სამართალდარღვევებს აღკვეთავს.
ეთიკური საქციელის შესაბამისობას უზრუნველყოფს.
შიდა კონტროლის პროცესს მხარს უჭერს.

დამოუკიდებელ დაწესებულებასთან მუშაობის პერსპექტივები

ციფრებით Remed Ethicsline

+200.000
ბედნიერი პერსონალი
Fortune-ს 500 ფირმიდან 10 %-ს ჩვენ ვემსახურებით.
+10
წლიანი გამოცდილება
ფირმების ეთიკური ღირებულებების მხარდაჭერის საქმეში დიდ გამოცდილებას სვფლობთ.
+15.000
შეტყობინება
დღემდე 15.000-მდე წარმატებული ანგარიშ-ჩაბარება შევასრულეთ.