Etik Süreç Danışmanlığı

Etikhat hizmetinin kurumunuzda verimli bir şekilde kullanılması için öncelikle etik kodların yazılı hale getirilmesi, tüm paydaşlara duyurulması ve paydaşlar tarafından benimsenilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Remed Etikhat olarak, sadece etikhat raporlama hizmeti ile sınırlı kalmıyoruz. 2009 yılından bu yana sağlıklı bir etik kültürünün oluşturulması için danışmanlık hizmeti de sağlamaktayız.

İş ve Davranış Kurallarının (Etik Kod) Oluşturulması

Kurum, tüm çalışanlarına etik olmayan davranışları net bir şekilde iç iletişimiyle duyurmalı ve her türlü etik dışı davranışın önceden açıklanmış kurallar ve protokoller çerçevesinde soruşturulacağını beyan etmelidir. 

Kurumda etik kültürün yerleştirilmesi, İş ve Davranış Kuralları’nın yazılı hale getirilmesi ile başlar. Remed Etikhat olarak, var olan Etik Kodlarınızı global etik ilkelere uygun olarak gözden geçiriyor ya da en baştan yazılması konusunda danışmanlık veriyoruz.

Etik Kurul Yapısının ve İşleyiş Prosedürünün Hazırlanması

Etik Kodlar çerçevesinde paylaşılan bildirimlerin ivedilikle ele alınması ve adil olarak sonuçlandırılması kurumda etik kültürün yerleştirilmesine katkı sağlar. Etik ihlaller ile ilgili araştırma ve soruşturmalar şirketlerin en üst düzey yönetim seviyelerince temsil edilen bir Etik Kurul yapısı tarafından yapılmalıdır. Remed Etikhat olarak yerel ve uluslararası kurumlardan edindiğimiz tecrübelerle kurumunuzun yönetim yapısına ve kültürüne özel bir Etik Kurul oluşturulması, üyelerin belirlenmesi ve işleyiş sürecinin tanımlanmasıyla ilgili önerilerde bulunuyoruz. Etik Kurul yapısı ve işleyişini yazılı hale getirerek kurumunuzun etik ilkelere uyum konusundaki kararlı tutumunu net bir mesaj olarak tüm çalışanlara ve yöneticilere iletmiş oluyoruz. 

Soruşturma Prosedürünün Yazılması

Gelen bildirimlerin değerlendirilmesi ve soruşturma yönetiminin yazılı olarak detaylandırılması ve bunun Etik Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi ile hangi olayın nasıl soruşturulacağı açıkça belirlenmiş olacaktır. Etik kanallardan herhangi bir başvuru geldiğinde, Etik Kurulun konuyu mümkün olan en kısa zamanda inceleyerek daha detaylı bir araştırma gerekip gerekmediği kararı alınmalıdır. Remed Etikhat olarak soruşturma sürecinin standart hale getirilmesi, roller ve sorumlulukların net olarak tanımlanması konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Böylece Etik Kurul kimlerden oluşursa oluşsun aynı protokollerin takip edileceğinden emin olunmasını sağlıyoruz.