Kurumsal Sorumluluğa Teşvik: Etik Bildirim Hattının Rolü
İş dünyasının ilerlemesiyle birlikte, etik ihbar hatlarının önemi göz ardı edilemez hale gelmiştir. Bu ihbar hatları, kurumsal hesap verebilirlik ve sorumlu davranışı teşvik etme konusunda güçlü bir araç olarak hizmet vermektedir.
Suistimal Üçgeni ve Etik Hattın Önemi
Donald R. Cressey tarafından ortaya koyulan Suistimal Üçgeni teorisi, bireyin yolsuzluk davranışına yönelmesine neden olan temel faktörler hakkında değerli bilgiler edinmemizi sağlar. Şirketler bu teorinin 3 ana unsuru olan baskı, fırsat ve rasyonelleşmenin etkileşimini anlayarak, etkili yöntemlerle şirket içi suistimale karşı önlem alabilirler.
Bağımsız Bir Bildirim Hattının Gücü: Sosyal Uyum İkileminin Üstesinden Gelmek
1950'lerde sosyal psikolog Solomon Asch, "sosyal uyum" üzerine yapmış olduğu çalışmasında bireylerin doğruyu bilmelerine rağmen, onu savunmak yerine gruba uymayı seçtiklerini ortaya çıkardı.
Neo-Panoptikon: İhbar Hattıyla Etik Kültürün Desteklenmesi
Günümüzde kurumlardan sadece finansal hedeflerine ulaşmaları değil, aynı zamanda en üst düzeyde etik standartlarla faaliyet göstermeleri bekleniyor. Etik; artık popüler bir kelime olmaktan çıkıp, bir organizasyonun başarısı için hayati öneme sahip bir kavram haline geliyor.
Suskunluk Sarmalı’nı Bozmak
Binlerce yıllık insanlık tarihi pek çok isyan, ihtilâl ve kaosla doludur. Bu zorlu dönemlerde insanların yaşananlara ya da dayatılanlara itiraz etmemeleri, hatta bazen birbirlerine destek olmaları, araştırmacılar için her zaman merak edilen bir konu olmuştur. ‘Suskunluk Sarmalı’ tam da bu temele dayanan bir teoridir...
Kurumsal Yönetim ve ‘Etik’
Şirket ölçeği fark etmeksizin, kurumsal yönetim şeklini kabul eden her şirket 4 temel ilkeyi benimser; sorumluluk almak, şeffaf, adil ve hesap verebilir olmak. Bu 4 ilkenin merkezinde ise şirket değerleri ve etik kavramı yer almaktadır. Şirketler varlıklarını devam ettirmek için; ticari faaliyetlerini kârlı bir şekilde sürdürürken, içerisinde bulundukları sosyal ve...
Şirketinizden Bağımsız Bir Etik İhbar ve Yönetim Hattı Olması İçin 4 Sebep
Şirketinizden bağımsız bir etik ihbar ve yönetim hattı ile çalışanlarınız kimliklerini beyan etmeden fark ettikleri finansal riskleri ve suistimalleri kurumsal itibarınıza zarar vermeden bildirebilir. Remed Etikhat'la şirketinizde tarafsız ve bağımsız bir etik hat sistemini şimdi kurun.
Şirketlerde Usulsüzlükleri Dile Getirme Kültürünü Oluşturmak
Dünya ekonomisini ayakta tutan global şirketlerin artmasıyla birlikte; yeni iş modelleri ile büyüklüğü fark etmeksizin şirketlerin müşterinin yanında olmayı tercih eden organizasyon yapılarına dönüşmesi yeni bir insan kaynakları problemini de beraberinde getirdi.
Covid-19 Krizi ve İş Yerinde Suistimal Risklerine Etkisi
Son günlerde tüm dünyayı etkisi altına alana korona virüs (Covid-19) salgını sadece bireyleri değil, şirketleri de etkilemiş durumda. Birçok şirket çalışanlarının sağlığını korumak için evden çalışma modeline geçince iç denetim süreçleri sekteye uğrayabilir.
Şirketlerde İş Etiği ve Yazılı Etik Kodların Önemi
Bir şirkette iş etiğine uyum sağlanabilmesi, yazılı etik kodlar sayesinde gerçekleşebilir. Etik şirket olmak ve etik çalışanlara sahip olmak, markanızın uzun vadeli olacağını ve dolayısıyla da daha çok müşteri tarafından tercih edilebileceğini göstermektedir.