Suskunluk Sarmalı’nı Bozmak
Binlerce yıllık insanlık tarihi pek çok isyan, ihtilâl ve kaosla doludur. Bu zorlu dönemlerde insanların yaşananlara ya da dayatılanlara itiraz etmemeleri, hatta bazen birbirlerine destek olmaları, araştırmacılar için her zaman merak edilen bir konu olmuştur. ‘Suskunluk Sarmalı’ tam da bu temele dayanan bir teoridir...
Kurumsal Yönetim ve ‘Etik’
Şirket ölçeği fark etmeksizin, kurumsal yönetim şeklini kabul eden her şirket 4 temel ilkeyi benimser; sorumluluk almak, şeffaf, adil ve hesap verebilir olmak. Bu 4 ilkenin merkezinde ise şirket değerleri ve etik kavramı yer almaktadır. Şirketler varlıklarını devam ettirmek için; ticari faaliyetlerini kârlı bir şekilde sürdürürken, içerisinde bulundukları sosyal ve ekonomik çevrede yer alan tüm paydaşları için de fayda yaratmayı amaç edinirler.
Şirketinizden Bağımsız Bir Etik İhbar ve Yönetim Hattı Olması İçin 4 Sebep
Şirketinizden bağımsız bir etik ihbar ve yönetim hattı ile çalışanlarınız kimliklerini beyan etmeden fark ettikleri finansal riskleri ve suistimalleri kurumsal itibarınıza zarar vermeden bildirebilir. Remed Etikhat'la şirketinizde tarafsız ve bağımsız bir etik hat sistemini şimdi kurun.
Şirketlerde Usulsüzlükleri Dile Getirme Kültürünü Oluşturmak
Dünya ekonomisini ayakta tutan global şirketlerin artmasıyla birlikte; yeni iş modelleri ile büyüklüğü fark etmeksizin şirketlerin müşterinin yanında olmayı tercih eden organizasyon yapılarına dönüşmesi yeni bir insan kaynakları problemini de beraberinde getirdi.
Covid-19 Krizi ve İş Yerinde Suistimal Risklerine Etkisi
Son günlerde tüm dünyayı etkisi altına alana korona virüs (Covid-19) salgını sadece bireyleri değil, şirketleri de etkilemiş durumda. Birçok şirket çalışanlarının sağlığını korumak için evden çalışma modeline geçince iç denetim süreçleri sekteye uğrayabilir.
Şirketlerde İş Etiği ve Yazılı Etik Kodların Önemi
Bir şirkette iş etiğine uyum sağlanabilmesi, yazılı etik kodlar sayesinde gerçekleşebilir. Etik şirket olmak ve etik çalışanlara sahip olmak, markanızın uzun vadeli olacağını ve dolayısıyla da daha çok müşteri tarafından tercih edilebileceğini göstermektedir.
Çalışan Motivasyonu Nasıl Artar?
Çalışanlar, şirketleri başarıya götüren en önemli unsurdur. Çalışanlarınız yaptıkları işte ne kadar mutlu olursa, iş akışınız o kadar verimli olur. Ancak çalışanların yaptıkları işte iyi olmaları için iş yerinde motive olmaları, kendilerini şirketlerine bağlı hissetmeleri, üretken olmaları ve etkili olmaları gerekir.
Etik Kurallara Uyum
İş etiği kavramı globalleşen iş dünyasında her geçen gün önem kazanmaktadır. Etik davranış kodlarına uyulması; günümüzde markaların itibarlarını artırmaları, çalışan ve finansal süreçlerini korumaları ve uzun vadede sürdürülebilir bir başarı trendi yakalamaları için çok kritik bir unsurdur. 
Etikhat ile Bir Adım Önde
Günümüz dünyasında şirketler dolandırıcılık, ihmal, kötüye kullanma veya suistimaller sonucu büyük kayıplara maruz kalmaktadırlar. Suistimalleri sıfıra indirmek mümkün olmasa bile etkin bir iç kontrol sistemini oluşturan şirketlerde kayıplar önemli oranda düşmektedir. 
İşyerinde Mobbing
Mobbing, bir çalışanın sürekli ve uzun süreli tacizi veya korkutulmasını içeren direkt veya dolaylı eylemler veya davranışlardır. Çalışanı mesleki olarak yararsız hissettiren, dışlayan, küçük düşüren, diğer çalışanların alay etmesine ve onu takımdan çıkarmasına sebep olan davranışlar mobbing tanıma uymaktadır.