Suskunluk Sarmalı’nı Bozmak

Suskunluk Sarmalı’nı Bozmak

Binlerce yıllık insanlık tarihi pek çok isyan, ihtilâl ve kaosla doludur. Bu zorlu dönemlerde insanların yaşananlara ya da dayatılanlara itiraz etmemeleri, hatta bazen birbirlerine destek olmaları, araştırmacılar için her zaman merak edilen bir konu olmuştur.
‘Suskunluk Sarmalı’ tam da bu temele dayanan bir teoridir...

Suskunluk Sarmalı

Elisabeth Noelle-Neumann tarafından geliştirilen bu teoriye göre insanlar haklı olduğuna inandıkları olayları, eğer kabul görecek bir toplumsal serbestlik atmosferi yoksa, bastırmayı tercih ediyordu. İnsanlar, dışlanma ya da cezalandırılma korkusundan sıyrılmak için tam tersi düşünceleri savunuyor gibi görünebilirler. Bu durumun tersine dönebilmesi için korku ikliminin dağılması gerekir.

İş Hayatında ‘Suskunluk Sarmalı’

İş yerinde yaşanan suskunluk da bu sarmalın bir parçası...

Her gün saatlerce vakit geçirilen bir ortamda kimse dışlanma veya cezalandırılma ile baş etmek istemeyeceği için korku iklimine teslim olup, Suskunluk Sarmalı’na girebilir.

Çalışanlar taciz, yolsuzluk ve diğer uygunsuzluklara şahit olduklarında bunu objektif bir biçimde ele almakta ve aksiyona geçmekte zorlanabilirler. Oysa iş yaşamında huzurlu ve güvenli bir işleyiş herkesin hakkı. Tarafsız bir ihbar hattı sayesinde çalışanlar sorunlarını ve şahit oldukları uygunsuzlukları aktarırken çok daha güvende hissederler.

Şirketten bağımsız bir etik ihbar hattı ile:

  •     Kimlik beyanı zorunlu tutulmaz. Böylece tüm uygunsuzluklar tarafsız bir kanal aracılığıyla bildirilebilir.
  •     Kurumsal İş İlkeleri'ne aykırı tüm durumlar ve davranışlar tahsis edilen telefon, e-posta ve web sitesi kanalları üzerinden bildirilebilir.
  •     Çıkar çatışması, haksız rekabet, rüşvet gibi pek çok suistimal önlenebilir.
  •     Şirketlerin yaşadığı finansal kayıplar %50 oranında azalmış olur.
  •     Çalışanlar için adil ve şeffaf bir iş ortamı sağlamak mümkün hale gelir.

Kimlik ifşası nedeniyle çekince gösteren çalışanlar şirket içi olumsuz durumları bildirmekte önemli sorunlar yaşar. Bu durum Suskunluk Sarmalı’nın bir parçasıdır. Sarmalı kırmanın yegâne yolu ise güven ortamı sağlamak olabilir. Remed Etikhat bağımsız bir bildirim hattı tesis ederek güvenli, şeffaf, adil ve huzurlu bir iş anlayışı sağlar.

Remed Etikhat hakkında detaylı bilgi ve sunum talepleriniz için, aşağıdaki formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.