Etik Kurallara Uyum

Etik Kurallara Uyum

İş etiği kavramı globalleşen iş dünyasında her geçen gün önem kazanmaktadır. Etik davranış kodlarına uyulması; günümüzde markaların itibarlarını artırmaları, çalışan ve finansal süreçlerini korumaları ve uzun vadede sürdürülebilir bir başarı trendi yakalamaları için çok kritik bir unsurdur. 

Fortune Global 200 listesinde yer alan şirketlerin %86'sının kendi Etik Kodu bulunmaktadır. Bu şirketlerin %80'inden fazlası Etik Kodu uyumsuzluğunun raporlanabilmesi için Etik Hat kullanmaktadır.

Etik Hat Nedir?
Etik Hat; bir şirket çalışanlarının ve diğer tüm paydaşlarının «kurumsal etik ilkeleri» hakkında tespit ettikleri uygunsuzlukları paylaşabilecekleri, endişelerini dile getirebilecekleri bir destek hattıdır. Kurumsal etik ilkeleri deyince aklımıza gelen;

➢ kurumların çalışanlarına, beraber iş yaptığı diğer kurumlara ve kamuya sorumluluklarını özetleyen,
➢ temel değerlerini ve ilkelerini yansıtan,

➢ çalışanlara kabul edilebilir ve edilemez davranışlar konusunda yol gösteren bir kurallar bütünüdür.


Fortune Global 200 şirketlerinin %86’sı kendi kurumsal etik kurallarına sahip şirketlerdir.

Uzunlukları ve içerikleri birbirlerinden farklılık göstermekle birlikte, hepsinin ortak noktası; kendilerine özel oluşturdukları ve düzenli olarak güncelledikleri bir Etik İlkeler bütünün var olmasıdır.
Etkin bir Kurumsal Etik sistemine sahip olan ve bu kuralların etkin bir şekilde uygulandığı şirketler iş hayatında daha başarılı olmaktadır. Bugünün iş dünyasında Etik Davranış İlkelerine uyulması; markaların itibarlarını arttırmaları, çalışanlarını ve finansal süreçlerini korumaları ve uzun vadede sürdürülebilir bir başarı trendi yakalamaları için kritik bir unsur haline gelmiştir.

Etik Hat Sistemi Nasıl Çalışır?


Etik Hat hizmetinde; şirket çalışanları veya diğer şirket ilgilileri (tedarikçiler, müşteri firmalar, küçük ortaklar vb.) şirket bünyesinde veya şirket dışında, şirket veya kendi çıkarları ile ilgili, gördükleri, gözlemledikleri veya şahit oldukları gizli veya açık, tehdit ve tehlikelerle ilgili, Kurumsal İş ilkelerine uygunsuzlukları, psikolojik ayırımcılık, mobbing, maddi kayıp ve kaçaklar, ast üst ve çalışanlar arasındaki çıkar çatışmaları vb. etik değerlere aykırı olduğunu düşündükleri her türlü olumsuzluklar ile ilgili bildirimlerde bulunmaktadırlar.

Telefonla sözlü iletişim kurulabileceği gibi e-posta kutusu ve web sitesi de kullanılabilmektedir.

Etik Hat’ta Hangi Durumlar Bildirilebilir?
• Şirket Etik İlkelerine Riayet Etmeme
• Rekabete ve Dürüstlüğe Aykırı Davranışlar
• Kurum Kaynaklarını Kişisel Çıkarlar için Kullanma
• Müşteri ya da Kurum Gizliliğinin İhlali
• Rüşvet ve Yolsuzluk
• Evrakta Sahtecilik
• Uygunsuz Fatura Düzenleme
• Uygunsuz Gider Bildirimleri
• Ayrımcılık
• Mobbing (Psikolojik Taciz)
• Şantaj ve Tehdit
• Çıkar Çatışması
• İşyerinde Fiziksel Taciz
• Hırsızlık
• Kurum İçi Bilgilerin Ticareti
• Uygunsuz Siyasi Faaliyetler
• Uygunsuz Hediye Kabulu


Etik Hat Şirketinize Ne Sağlar?

Şirketin kurumsal olarak çalışanına değer verdiğini gösteren ve şirkete direk olarak fayda sağlayan bir uygulamadır. Çalışanların, şirketine duyduğu güveni ve bağlılığı da artıran bir etkiye de sahiptir. Şirketlerdeki, maddi kayıp ve suistimalleri en aza indiren, mobbing ve benzeri etik olmayan davranışların önüne geçilmesini kolaylaştıran bir mekanizmadır. ACFE (Association of Certified Fraud Examiners)’nin yayınladığı rapora göre şirketlerde meydana gelen suiistimal vakalarının %51’i Etik Hat sistemi aracılığı ile gelen ihbarlar sayesinde ortaya çıkmaktadır. İç Kontrol mekanizmaları ile elde edilemeyecek, denetimlerde
tespit edilemeyecek çok önemli birçok sorun bu sistemlerle ortaya çıkarılabilmektedir. Etik Hat uygulaması, şirketlerde kurulan Etik Değerler ile ilgili sistemlerin, İç Denetim sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olarak ön plana çıkmaya başlamıştır.

Şirket çalışanları ve diğer şirket ilgilileri; özel sorunlarını da dile getirebildikleri için, özellikle insan kaynakları birimleri için önemli bilgiler elde edilmektedir. Etik Hatlara şikâyetlerini bildirenler; kimliklerinin açığa çıkmasını engellemiş olurlar. Arkadaşlık ilişkilerini ve kariyerlerini riske atmamış olurlar. Şikâyetlerinin değerlendirildiğinden emin olurlar. İhbar kayıtlarının daha profesyonelce raporlandığından ve sonuçlandırılıncaya kadar takip edileceğinden emin olurlar

Remed Etikhat hakkında detaylı bilgi ve sunum talepleriniz için, aşağıdaki formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.