Covid-19 Krizi ve İş Yerinde Suistimal Risklerine Etkisi

Covid-19 Krizi ve İş Yerinde Suistimal Risklerine Etkisi

11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü korona virüs salgınını (Covid-19) pandemi ilan ettiğinde, tüm dünya bunun sadece bir toplum sağlığı krizi olmadığını, bu salgının aynı zamanda birçok farklı sektörü de ekonomik olarak derinden etkileyecek bir olgu haline geldiğini net bir şekilde görmüş oldu ve bu salgına karşı devletler küresel ölçekte topyekün bir mücadele verirken, şirketler de mevcut duruma adapte olmaya ve ayakta kalmaya çabaladılar. Hiç kuşkusuz, salgının en çok vurduğu seyahat, turizm, eğlence ve ulaşım sektörleri daha önce benzeri görülmemiş bir azalma ile karşı karşıya kalırken, sağlık, gıda ve taşımacılık sektörlerine olan talep daha da artmıştır.

Birçok şirket korona virüsün doğurmuş olduğu bu zor zamanları, yeniden kurguladıkları iş süreçleri neticesinde hem çalışanlarının sağlıklarını koruyabilmek hem de işleri sürdürebilmek için evden çalışma sistemine geçerek aşmaya çalışmaktadır. Bazı şirketler minimum sayıda personel ile iş süreçlerini devam ettirmeye çalışırken, bazıları da ücretli/ücretsiz izinlerle ellerindeki insan kaynağını yönetmeye başladılar. 

Korona virüs krizinin şekillendirdiği bu yeni iş rutinleri ve geçici olarak alınan önlemler, normal şartlarda yapılan iç denetimlerin bu süreçlerde gerektiği gibi kurgulanamaması gibi bir netice doğurabilir. Ayrıca bu olağanüstü süreçte, günlük iş rutini üzerindeki çalışan performansına odaklanmış şirketlerdeki yönetim kadrolarının, kilit risklere ayıracak zamanları da olmayabilir. Bu da iş süreçlerindeki zayıf ya da risk içeren noktaların gözden kaçmasına sebep olabilir. 

Peki Kriz Dönemlerinde Ne Gibi Durumlar İş Yerinde Suistimale Sebep Olabilir?

Bu gibi kriz dönemlerinde suistimallerin gerçekleşmesini sebep olan en temel 3 faktörü şu şekilde sıralayabiliriz: 

  1. İnsanların evden çalışma düzenine geçmesi ve dijital çözümler üzerinden uzaktan çalışmaya başlamaları ile rutin iç kontrol mekanizmalarının devre dışı kalması,
  2. Suistimallerin çevrimiçi ortamlarda ve evlerden işlenmesiyle daha az görünür hale gelmesi,
  3. Ofis veya iş yerinde kısıtlı sayıda personelin çalışmasıyla şirket fiziksel varlıklarını zimmete geçirme ve şahsi çıkarlar için kullanma.

Kriz Dönemlerinde İş Yerinde Suistimale Açık Konularda Nasıl Bir Çözüm Üretmeliyiz?

  • Risk Yönetimi Yeniden Değerlendirilmeli: İş sürekliliği yönetimine odaklandığımız bu günlerde suistimal ve risk yönetiminin yeniden değerlendirilmesi dikkate alınmalıdır. 

  • Yeni İş Süreçlerinin Yasalara Uyumluluğu ve Şeffaflığı Sorgulanmalı: Bu krizi iyi yönetmek adına hızlı kararların alınmasıyla birlikte, yeni iş süreçlerinin ilgili yasa hükümlerine uyumlu olması ve şeffaflığın sağlanması önemlidir. 

  • Doğru ve Etkin İletişim Kanalları Bulunmalı: Çalışanlar üzerinde halihazırda yaşanan süreçten dolayı var olan baskının ve kaygının hafifletilmesi için doğru ve etkin iletişim kanallarının devreye sokulması, suistimallerin ortaya çıkarılmasını sağlayacak hizmetlerin kullanıma alınması yerinde bir karar olacaktır.

Kriz Döneminde Suistimallere Fırsat Vermeyin!

ACFE’nin 2018 raporuna göre suistimallerin ortaya çıkarılmasında %46 oranıyla ihbarlar ilk sırada gelmektedir. Dolayısıyla aktif ve şeffaf çalışan bir etikhat hizmeti, iç denetim fonksiyonlarınızı destekleyerek kurumunuzda olası bütün tehlikeleri fark etmenizi ve gerekli önlemleri almanızı sağlayacaktır.

Çalışanlar ve kurumları arasında 2009 yılından beri güvenle hizmet veren markamız Remed Etikhat ile bu süreçte sizlere hizmet vermekten onur duyarız. Şirketinizde iç denetim süreçlerini yönetmenize yardımcı hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Remed Etikhat hakkında detaylı bilgi ve sunum talepleriniz için, aşağıdaki formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.