Çalışan Motivasyonu Nasıl Artar?

Çalışan Motivasyonu Nasıl Artar?

Çalışanlar, şirketleri başarıya götüren en önemli unsurdur. Çalışanlarınız yaptıkları işte ne kadar mutlu olursa, iş akışınız o kadar verimli olur. Ancak çalışanların yaptıkları işte iyi olmaları için iş yerinde motive olmaları, kendilerini şirketlerine bağlı hissetmeleri, üretken olmaları ve etkili olmaları gerekir. Çoğu durumda, çalışanların kendilerini rahat hissedebilecekleri bir şirket kültürü ve ortamı bunu sağlar. Ancak çalışan motivasyonu düşmeye başladığında ne olur?

İnsan kaynakları yöneticilerinin devreye girdiği nokta burasıdır. İK yöneticileri, şirket genelindeki olumlu havayı ölçmek ve korumaktan sorumludur ve özellikle büyük şirketlerde çalışanlar ile üst yönetim arasında hakemlik ederler. Bu iş göründüğü kadar kolay değildir, ancak biraz çaba ve özveriyle, her şirketin mutlu çalışanları olabilir. İK yöneticilerinin çalışanlarının motivasyonunu sağlamak için kullanabileceği birkaç unsuru ele alalım. 

İletişimi Kuvvetlendirin

Çalışanların yalnızca bir amaç için bir araç olmadığını anlamak önemlidir. Onlar bir şirketin en önemli varlığıdır. Bu yüzden kendini çalışanlarından uzak tutamazsın. Bunun yerine, onlarla açık bir iletişim kurun ve çalışanlarınızla her zaman iletişim kurarken şeffaf olun. Çalışanlarınız sizinle açıkça konuşabileceklerini ve olası sorunlarını veya sorularını paylaşabileceklerini biliyorlarsa – tepkilerle karşılaşmadan – daha rahat hissedeceklerdir. 

Çalışanlarınızın iş yerinde gördüğü suistimalleri, etik kodlara uyumsuz davranışları kimlik bilgisi vermeden özgürce iletebilecekleri bir etikhat, onları iletişimde daha da özgürleştirecek. Bunun ötesinde adaletli bir iş ortamında çalıştığını bilecek, şirketine duyduğu güven ve bağlılık artacaktır. 

Destek olun

İlk cevap, para kazanmak içindir. Aileleri varsa bu parayı onları desteklemek için kullanırlar, ya da emeklilik hayallerinden birini gerçekleştirmek için para biriktirmeye çalışıyor olabilirler. Bu kişisel nedenler onların motivasyonunu sağlıyor olabilir. Diğer taraftan, kişisel yaşamlarında herhangi bir zorluk yaşarlarsa, yaşadıkları sorunlar iş performanslarına hemen yansıyacaktır. Eğer siz bu zorlukların üstesinden gelmelerine yardım etmeyi teklif ederseniz hiç şüphesiz minnettar olurlar ve karşılığında daha da motive olurlar. Çalışanlarınıza ihtiyaç duydukları danışmanlığı ve yardımı sağladığınızdan emin olun. 

Takdir edin

Çalışanlar takdir edilmekten hoşlanır.  Ortaya koydukları işin fark edildiğini bildiklerinde, işlerini iyi bir şekilde yapmaya devam etmek için motivasyonları artacaktır. Çalışanlarınıza, şahsen ve/veya yazılı olarak için yaptıkları iş için teşekkür ederek takdirinizi gösterin. Samimi olun ve onlara çabalarının şirket için ne kadar önemli olduğunu gösterin. Bir işi başarıyla tamamladığı, önemli bir dönüm noktasına veya önemli bir iş hedefine ulaştığı için onları tebrik edin. 

Çalışan takdiri çalışan motivasyonunun en büyük etkenidir. Basitçe ifade etmek gerekirse, katkılarını ne kadar çok takdir ederseniz, yeni zorluklarla karşılaşmak için o kadar motive olurlar.

İş ve Özel Yaşam Dengesini Vurgulayın

Her birimiz, işlerimiz ve özel hayatımız arasındaki mükemmel dengeyi bulmak için mücadele ediyoruz. İş-özel yaşam dengesini bulmak çoğu zaman zordur. Ancak, iyi bir İK yöneticisi, çalışanların mutlu bir hayat sürmelerine ve aynı zamanda işlerinden mutlu olmalarına yardımcı olmak zorundadır. Şirketinizdeki tek çalışan olsanız bile, yine de tatile çıkmanız gerekir. Herkesin her şeyden uzakta zamanda geçirmeye ihtiyacı vardır. 

Rutin tatil günlerinin yanı sıra, çalışanlarınıza performans ve başarılarına bağlı olarak ek tatil günleri ile ödüllendirebilirsiniz. Çalışanlarınıza esnek çalışma saatleri sunabilirsiniz, böylece işe ne zaman başlayıp biteceklerini kendileri seçebilirler. Bu şekilde, birisinin çocuklarını okula götürmesine veya hasta bir akrabasına bakmasına yardımcı olabilirsiniz. Sonuçta, bazı pozisyonlarda günlük görevlerini başarıyla tamamlandığı sürece çalışanların ne zaman gelip gideceği önemli değildir. Şirketinin kendisine iyi baktığını, iş-özel yaşam dengesini korumasına yardımcı olduğunu bilen çalışanlar, şirketi için elinden gelenin en iyisini yapmak ister.

Çalışanları karar alma sürecine dahil edin

Çalışanlarınızın şirketin bir parçası olarak ne kadar değerli iç görü sağlayabileceklerine şaşırabilirsiniz.  Bazen çalışanlarınızın, üst yönetimin bile akıl edemeyeceği kadar benzersiz bir bakış açısına sahip olduğuna şahit olabilirsiniz.  Çalışanları karar alma sürecine dahil etmek - özellikle de kendilerini veya uzmanlık alanlarını ilgilendiren kararlara - büyük bir motivasyondur. Bu şekilde, çalışanlarınızın yalnızca bir amaç duygusu olmaz, aynı zamanda bir katılım hissi olur ve iç görülerine şirketleri tarafından değer verildiğini hissederler.

Karar alma sürecine çalışanlarınızın katılmasına izin vermek sadece bakış açılarından değerli bilgiler edinmenin yanı sıra, çok daha büyük faydalar da sağlar. Çalışanlar ve yöneticiler arasında güven inşa edilmesine yardımcı olur ve ayrıca yöneticilerin çalışanları ile daha kişisel ilişkiler kurmalarını sağlar. Dahası, bu ilişkiler, zorlukların ve engellerin üstesinden gelmek için etkili ve yenilikçi yollar bulmak için çalışanları şirketin diğer üyeleriyle birlikte çalışmaya motive eden ekip iş birliğini teşvik eder.

Çalışanlarınızın gelişmesine izin verin

Çalışanlarınızın gelişmesini teşvik etmek, şirketin en iyi sonuçlara ulaşmasını sağlar.  Daha iyi ücret vaadi, her çalışanın da beklentisidir. Ancak terfi almak için çalışanlarınızın kanının son damlasına kadar çalışması da onların motivasyonunu artırmaz. 

Bunun yerine, onlara becerilerini geliştirecek ve bilgilerini genişletecek ek eğitim, kurs ve seminerler sunarak yardımcı olun. Yeni beceriler öğrenmelerine ve onlar için ideal rolleri düşünmelerine veya üstlenmelerine izin verin. Bu şekilde çalışanlarınız yalnızca daha fazlasını başarmak ve daha fazla fırsat aramak için motive olmayacak, aynı zamanda daha çalışkan ve üretken olacaklardır.
 

Remed Etikhat hakkında detaylı bilgi ve sunum talepleriniz için, aşağıdaki formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.