Kurumsal Yönetim ve ‘Etik’

Kurumsal Yönetim ve ‘Etik’

Şirket ölçeği fark etmeksizin, kurumsal yönetim şeklini kabul eden her şirket 4 temel ilkeyi benimser; sorumluluk almak, şeffaf, adil ve hesap verebilir olmak. Bu 4 ilkenin merkezinde ise şirket değerleri ve etik kavramı yer almaktadır.

Şirketler varlıklarını devam ettirmek için; ticari faaliyetlerini kârlı bir şekilde sürdürürken, içerisinde bulundukları sosyal ve ekonomik çevrede yer alan tüm paydaşları için de fayda yaratmayı amaç edinirler. Bu fayda yaratılırken, ticari faaliyetlerinin sosyal, yönetimsel ve çevresel faktörleri de gözetmesi gerekmektedir. 

2020 yılı Standard and Poor's 500 endeksindeki şirketler incelendiğinde; söz konusu listedeki şirketlerin ortalama ömürlerinin 21 yıl olduğu gözlemlenmiştir. Bu şirketlerin arasında çok kısa sürede yükselip düşüşe geçen şirketler olduğu gibi, uzun yıllar boyunca varlıklarını istikrarlı bir şekilde devam ettiren şirketlerin de olduğu görülmektedir.

Bir kurumun uzun yıllar varlığını korumasındaki kritik başarı faktörü, değerlerini yaşatmak ve bu değerlere sahip çıkmaktır. Etik ilkeleri benimsemek ve uygulamak bu değerleri koruyarak sürdürülebilir başarıyı beraberinde getirecektir.

Kurumsal etik kavramı, şirketlerin sonuçları her ne olursa olsun aldıkları karar ve uygulamalarında mesleki ve ahlaki değerlerinden ödün vermemesi olarak tanımlanabilir. Dünya genelinde kabul görmüş etik kurallar olabileceği gibi, ülkeden ülkeye, sektörden sektöre değişebilen hususlar da olabilir. Bu nedenle kurumsal etik kuralların belirli bir standart içerisinde uygulanabilmesi için, etik anayasanın yani bir başka deyişle ‘etik kodun’ oluşturulması; şirket üst yönetimlerinden başlayarak tüm paydaşlar tarafından her durumda istisnasız şekilde uygulanması esastır. 

Etik yaklaşımın sergilenmediği bir iklimde adalet, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk gibi kavramlardan ya da o kültür içerisinde bu kavramların varlığından söz etmek mümkün olmayacaktır. Bu kavramların yaşayacağı yapı oluşturulurken, bu yapının temeline değerler, ilkeler ve misyon yerleştirilmelidir. 

Kurumsal yönetim ilkeleri ile etik ve değerleri, bir kurumu ayakta tutan üçlü sac ayağı olarak düşünmek gerekir. Uzun soluklu ve sürdürülebilir bir organizasyon oluşturabilmek için, bu üçlü yapıyı hatasız ve eksiksiz bir şekilde kurgulayarak işe başlamak, sürdürülebilir başarıya gidecek yolda atılan ilk adım olarak düşünülebilir.

***

Remed Etikhat iş yaşamında çalışanların ve şirket yönetiminin daha güçlü, güvenli ve etkin bir yol haritasıyla ilerlemesine destek sağlar. İş ve Davranış Kurallarının (Etik Kod) oluşturulması sayesinde suistimallerin ortaya çıkarılmasını sağlarken suistimale bağlı finansal kayıpları %50 oranında azaltır.

Remed Etikhat hakkında detaylı bilgi ve sunum talepleriniz için, aşağıdaki formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.