2023 Yılı Kurumsal Etik Trendleri Raporu

Türkiye’nin en itibarlı kurumlarına sunduğu kurumsal etik süreç danışmanlığı, etik hat ve raporlama hizmetleriyle sektörün lider markası olan Remed Etikhat, kurum içinde dürüstlük ve hesap verebilirlik kültürünün teşvik edilmesine destek oluyor. İş hayatında etik dışı davranışların önlenmesi ve kurumlarda etik kültürünün pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen kurumsal eğitimlerle, bütün paydaşlar nezdinde iş etiği farkındalığı yaratmayı amaçlıyoruz.

Remed Etikhat, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu bir şekilde tasarlanan iş akışlarıyla, hem kurumun hem de paydaşların gizliliğini koruyarak, iş etiğine aykırı davranışlara ilişkin bildirimleri tarafsız ve bağımsız olarak yönetiyor.

2023 yılı Remed Etikhat Kurumsal Etik Trendleri Raporu, yıl boyunca perakende, üretim, hızlı tüketim, hizmet sektörlerinde ve grup şirketlerinde faaliyet gösteren kurumların paydaşları tarafından iletilen bildirimlerin analizi sonucunda hazırlanmıştır.

Bu çalışmanın şirketinizin etik ve uyum yönetim sürecinde sizlere fayda sağlamasını dileriz.

Remed Etikhat

Bildirim Kanalı

2023 yılı boyunca yapılan bildirimlerde iletişim kanalı olarak %47,2 ile website ilk sırayı aldı.

Website üzerinden yapılan bildirimleri, %35 ile telefon bildirimleri izlerken, %17,8 ile e-posta bildirimleri üçüncü sırayı aldı.

Kimlik Beyanı

2023 yılı boyunca bildirimde bulunanların %54,2'si kimliklerini anonim olarak paylaşırken, geri kalan %45,8'i ise kimlik bilgilerinin açık kalmasını tercih etti.

Bildirim Konuları

2023 yılında aldığımız bildirimlerin konu başlıklarına bakıldığında, ayrımcılık başlığı %17,5 ile ilk sırayı aldı.

İkinci sırayı %11,2 ile çalışma saatleri ve izin haklarıyla ilgili haksız uygulamalar alırken, üçüncü konu başlığı %8,7 ile hakaret ve küçük düşürücü davranışlar oldu.

Sektörel Dağılım

2023 yılında yapılan bildirimlerde %59,9 ile ilk sırayı perakende sektörü aldı.

Perakende sektörünü %14 ile hızlı tüketim izlerken, bu dönemde en az bildirim %5,1 ile grup şirketler çalışanları tarafından gerçekleştirdi.

2023 Yılına Genel Bakış

Remed Etikhat'ı En Çok Perakende Sektörü Çalışanları Kullanıyor

Bildirim sayısının sektörel dağılımına baktığımızda daha önceki yıllarda olduğu gibi, 2023 yılında da en fazla bildirimin %59,9'luk bir oranla perakende sektöründe yapıldığını görmekteyiz. Perakende sektörünü ise sırasıyla hızlı tüketim, üretim, hizmet ve grup şirketleri takip ediyor.

Bu Yıl Bildirimler En Çok Website Üzerinden Yapıldı

2022 yılında olduğu gibi, 2023 yılında da en fazla kullanılan bildirim kanalı %47,2 oranıyla website oldu. İkinci sırayı telefon alırken, e-posta kanalıyla bildirim en son sırada yer aldı.

%54,2 Anonim Olarak Bildirimde Bulundu

Bildirim yaparken kimliklerini gizli tutanlar daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da %54,2 gibi yüksek bir orandaydı.

Bildirim yapan çalışanların %45,8’i ise kimliklerini açık bir şekilde paylaştı. %45,8'lik kesimin içindeki %26,7 kimlik bilgilerini sadece Remed Etikhat ile paylaşmayı tercih ederken, geri kalan %19,1 kimliğinin kurumuyla paylaşılmasında herhangi bir sakınca görmedi.

En Fazla Bildirim "Ayrımcılık" Konusunda

2022 yılında "maaş ve primlerle ilgili haksız uygulamalar" en çok bildirim alınan başlık olurken, 2023 yılında %17,5 ile birinci sırada "ayrımcılık" başlığı vardı. İstatistiklere bakıldığında en fazla bildirim gelen beş başlık içinde ikinci sırayı %11,2 ile “çalışma saatleri ve izin haklarıyla ilgili haksız uygulamalar” alırken, “hakaret ve küçük düşürücü davranışlar” başlığı %8,7 ile üçüncü sırayı aldı.