Bildirimlerin Alınması

Kurumsal etik değer ve ilkeler, profesyonel standartlar ve regülasyonlara ya da yasalara aykırı olduğu düşünülen her durum etikhat üzerinden bildirilebilir. Örnekler çoğaltılabileceği gibi sıklıkla karşılaşılan durumlar şunlardır:  

 • Rüşvet ve yolsuzluk
 • Müşteri ya da kurum gizliliğinin ihlali 
 • Hırsızlık
 • İş yerinde psikolojik ve fiziksel taciz 
 • Çıkar çatışması
 • Evrakta sahtecilik
 • Kurum içi bilgilerin ticareti
 • Şirket etik ilkelerine uymama
 • Rekabete ve dürüstlüğe aykırı davranışlar
 • Ayrımcılık 
 • Uygunsuz hediyeler
 • Uygunsuz siyasi faaliyetler
 • Haksız rekabet 
 • Kurum kaynaklarını kişisel çıkarlar için kullanma
 • Uygunsuz fatura düzenleme
 • Uygunsuz gider bildirimleri

Erişim Kanalları

Telefonla erişim

• Çalışanların Etikhat Çağrı Merkezi'ne erişimi için özel bir hat tahsis edilir.
• Telefonla gelen bildirimler, kurumla önceden belirlenen formlar çerçevesinde uzmanlar tarafından yanıtlanır ve dosyalanır.
• Tüm soru, görüş ve ihlal bildirimleri kurum yetkilisine aynı gün içerisinde bildirilir.


E-Posta ile erişim

• Çalışanlara bildirim yapmak üzere ulaşabilecekleri bir e-posta adresi bildirilir.
• Buraya gelen soru, görüş ve ihlal bildirimleri kurum yetkilisine iletilir.


Web üzerinden erişim

• www.remedetikhat.com.tr web sitesi üzerinden kuruma özel şifreyle giriş yapılarak anonim başvuruda bulunulabilir.
• Bu alana kuruma özel kurumsal iş ilkeleri ve sıkça sorulan sorular eklenebilir.
• Başvurulara firma tarafından verilen yanıtlar bildirim takibi bölümünden takip edilebilir.