Etikhat Nedir?

Her Şey Etik Bir Kurum Yaratmakla Başlar

OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü), 1999 yılında bünyesinde yer alan üye ülkelerle “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni belirleyerek dünya şirket ve kurumları için uluslararası bir standart haline getirdi.

Ülke ve dünya çapında rekabet edebilmek, katma değer yaratmak ve güvenilir işbirliği zeminleri oluşturabilmenin anahtarı olan Kurumsal Yönetim İlkeleri, aynı zamanda gerçek bir kurum olmanın temel dinamiği olan İtibar Yönetimi standartlarının da temel gereksinimidir.

İçeriden Başlayan İtibar

"Adalet”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” kavramlarıyla şekillenen Kurumsal İtibar Yönetimi ise kurumun içinden başlar.

İçeride Kurumsal İtibar Yönetimi standartlarını sağlamanın yolu, işveren bir marka olarak çalışanlarınız için güvenilir, şeffaf ve adil bir çalışma ortamı yaratmakla başlar. Çalışanların bunu pratik olarak da hissedebildikleri bir dünya ile pekişir.

Güvenilir ve Şeffaf Bir Dünya İle Gelen Başarı

Yapılan araştırmalara göre “Kurumsal Etik İlkeler” ile etkili uyum politikasını sağlıklı bir şekilde hayata geçirebilen firmaların; kurum içi ve kurum dışı itibar başarılarının finansal başarıyı da beraberinde getirdiği gözlenmiştir.

Siz de güvenilir, şeffaf ve bağımsız bir etikhat hizmeti ile firmanızı daha verimli ve adil hale getirebilir, küresel ve yerel dinamikler içinde yerinizi almak için itibarınıza yatırım yapabilirsiniz.

Etikhat’tan Kimler  Yararlanabilir?

Remed Etikhat “Kurumsal İş İlkeleri”ne ve etik değerlere uyum yolunda, tüm paydaşlara eşit mesafede güvenli bir erişim noktası sunar. Bu sebeple şirket çalışanlarından, acentelere, bayilerden, tedarikçilere kurumla bağlantısı olan her birim Etik Hat Hizmeti’nden faydalanabilir.

Rakamlarla Etik Hat

ACFE 2024 raporuna göre kurumsal suistimallerin %43’ü ihbarlar yoluyla ortaya çıkmaktadır. Bu ihbarların %52'si çalışanlar tarafından yapılmaktadır. Suistimale dayalı finansal kayıpları engellemede, şirketlerde etik hattın varlığı %53 pay ile en etkili yöntemler arasında yer almaktadır.

Çalışanlar İçin Güvenli Bir İfade Ortamı
 
Şirketlerde uyum politikalarının ayrılmaz bir parçası olan etik hat hizmeti, çalışanlar için de kendilerini güvenle ifade edebilecekleri bir erişim kanalı olarak çalışan memnuniyetini artırmada önemli rol oynar.
 
Etik Hat İle Takip Edebileceğiniz Gündemler

Çalışanlar dışında tedarikçiler, acenteler, bayi ağına da açılarak tüm paydaşlara güvenli bir iletişim hizmeti sunar. Rüşvet ve yolsuzluk, çıkar çatışması, kurum içi bilgilerin ticareti, uygunsuz fatura düzenleme ve gider bildirimi, ayrımcılık, mobbing, uygunsuz siyasi faaliyetler, rekabete aykırı davranışlar, şirket etik ilkelerine riayet edilmemesi gibi birçok başlıkta bildirimde bulunulabilir. Bildirim sahibi anonim kalsa dahi; kendisiyle iletişimi sürdürmek, ek bilgi ve belge talebinde bulunmak ve geri dönüşleri etikhat aracılığıyla iletmek mümkündür.