Coming Soon
Remed Etik Hat Tanımı
Remed Etik Hat, kurumunuzdan tamamen bağımsız üçüncül bir şirket olan Remed tarafından yönetilir.
Kurumunuz çalışanlarının,
  • Kurumsal İş İlkeleri,
  • Davranış Kuralları,
  • Ayırımcılık,
  • Ast ve Üstler,
  • Mobbing,
  • Çıkar Çatışmaları

gibi konular hakkında soru sorabilecekleri ve endişelerini dile getirebilecekleri bir etik yardım hattıdır.

 

Gelen bildirimler Remed Etik Hat yetkilileri tarafından karşılanarak vaka bildirim formu doldurulur. İlgili bildirim, kurumunuzun belirlediği yetkili kişi veya komite ile paylaşılır.

SUNULANLAR
FAYDALARI

Eşitlik

Kurumsal İş İlkeleri’ne ve etik değerlere uyum yolunda, tüm çalışanlara eşit mesafede bir erişim noktası sunulur.

 

Adalet

Kurum süreçlerindeki eksiklik veya aksaklıklar, tarafsızlık konusunda yetkilendirilmiş bir Komite tarafından değerlendirilir ve Kurumsal İş İlkeleri’ne uyum teşvik edilir.

 

Sadakat

Aksaklıkların giderilmesi ile bireysel performans, motivasyon ve kuruma bağlılık artar; kurum verimliliği yükselir.

Güven

İhlali bildiren çalışanın gizlilik kaygısı giderilmiş olur. Tarafsız ve koruyucu bir değerlendirme ve tahkikat mercii, gündeme gelmesi mümkün olmayan ve kuruma zarar verme potansiyeli olan aksaklıkların gündeme getirilmesini ve gereken önlemlerin alınmasını sağlar.

 

Caydırıcılık

Projenin duyurulması ile kurumun belirlemiş olduğu ilke ve değerlere uyuma dikkat çekilmiş olur.